Peter de Vries over verplaatsing zandbedrijven: ‘Het is nu of nooit’

KERKDRIEL – Wethouder Peter de Vries gaat de komende zes maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de zandbedrijven aan de Zandmeren in Kerkdriel te verplaatsen. Misschien wel naar de Hedelse Waard. ‘Het is nu of nooit’, zegt hij. ‘We moeten doorpakken.’

Beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven levert in de toekomst meer ruimte op voor water, wonen en recreatie aan de Zandmeren. Onlangs heeft de wethouder de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen: de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) en de ontwikkelingen met de zandbedrijven aan de Zandmeren. Dit was naar aanleiding van de gebiedsontwikkeling van het Masterplan Maas, waarbij de focus op rivierverruiming, woningbouwontwikkeling en recreatiemogelijkheden ligt.

Paterstraat
De Vries: “Kijkend naar de Zandmeren zijn de zandbedrijven één van de grote knelpunten in het gebied. Ze blokkeren de doorontwikkeling van de Zandmeren en veroorzaken overlast door het verkeer dat over de Paterstraat gaat. Alles wijst erop dat de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) rond 2028 gerealiseerd zal zijn, maar de ZOR is niet alleen voor deze zandbedrijven, want die gaan daar weg. De ZOR heeft als doel het gebied met betrekking tot de Zandmeren te gaan ontlasten, zodat al dat verkeer vanaf de provinciale weg niet meer door Velddriel en Kerkdriel heen gaat.”

Hedelse Waard
Zandwinningsbedrijven zijn gebonden aan water, dus is de gemeente gaan zoeken waar er mogelijkheden zijn. Eén van de locaties die nadrukkelijk in beeld is, is in Hedel tussen de Oude Rijksweg en het spoor; het gebied van de Hedelse Waard. Een mogelijke ontsluiting naar de provinciale weg ligt bij de gemeentewerf, maar de gemeente geeft aan dat daar ook mensen aan de dijk wonen en de Nieuwe Wiel. “We moeten het probleem niet verplaatsen en de mogelijkheden daar goed onderzoeken en afstemmen met omwonenden en belanghebbenden.”

Masterplan Maas
De voorkeurspositie voor Hedel stond al in het Masterplan Maas in 2020 beschreven. “Ook in 2009 hadden we al een compleet plan liggen voor ‘De ruimte van Maasdriel.’ Dat plan bevatte de totale ontwikkeling rondom de zandbedrijven met afgraving en zandwinning aan de Zandmeren aan de kant van de Maas. Daardoor komt er meer ruimte voor Maasdriel, want er ontstaat zoveel waterstandsverlaging in centimeters, waardoor er daarna buitendijks gebouwd kan worden.”

Bij de zandwinning zal de dijk in de onderste hoek naar de Maas worden doorgestoken, waarmee ook het algenprobleem in de Zandmeren wordt aangepakt. Het gevolg is wel dat er dan ‘sedimentatie’ in de Maas zal ontstaan.”Overal waar je iets doet ontstaat beweging. Daardoor zijn er veel partijen betrokken bij dit project, zoals Rijkswaterstaat, het ministerie, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en de waterschappen”, licht de wethouder toe. “Want alles wat wij hier aan de Maas doen, heeft ook gevolgen voor de gebieden die stroomopwaarts, zoals in Limburg liggen. Realiseren wij hier meer ruimte voor water, dan hebben ze daar in Limburg ook profijt van.”

De mogelijke zandwinning in Alem staat volledig los van de zandwinning en de gebiedsontwikkeling in de Zandmeren, meldt de wethouder. Om de kosten voor het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven bij elkaar te krijgen, moet het geld volledig uit het project komen; via ontzanding in de Zandmeren en uit woningbouw in het recreatiegebied, dat eigendom is van projectontwikkelaar Niba. Niba gaat dit ontwikkelen met hulp van Cornelis Huygens projectontwikkeling, verenigd in Maasfront Kerkdriel B.V.

Maasfront Kerkdriel
Volgens de wethouder blijkt uit berekeningen dat het gebied eens in de drie jaar met hoogwaterstand in de Maas te maken gaat krijgen. De te bouwen woningen zullen daar rekening mee moeten houden en waarschijnlijk hoger moeten worden gebouwd om droge voeten te kunnen houden.

Hoeveel en welk type woningen er op de twintig hectare grond moeten komen, zal de komende maanden worden onderzocht. “Het is een schitterende locatie, het is buitendijks, je kijkt er straks uit over de Maas. Lekker kort bij het dorp. Je wandelt over de dijk en je bent midden in het dorp. Dit gaan we dus onderzoeken en we hebben nu een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel B.V. getekend. In zes maanden tijd, voor de zomer 2023, hebben we een onderzoek gedaan om voorstellen aan de raad te doen zodat het een go of een no go wordt. We zijn er met zijn allen van overtuigd, de raad is ervan overtuigd. Het is nu of nooit.”

 

Bron: https://www.bommelerwaardgids.nl/nieuws/algemeen/peter-de-vries-over-verplaatsing-zandbedrijven-het-is-nu-of-nooit-/

admin
Share
This

Post a comment